Regulamin obiektu Willa Białe Piaski
ul. Okrężna 1, 84-113 Białogóra

Niniejszy regulamin ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszym Gościom. Z tego względu Dyrekcja Willi prosi o jego przestrzeganie wszystkie osóby znajdujących się na terenie obiektu.

Doba hotelowa

 1. Pokoje w Willi wynajmowane są na doby.
 2. Dobra hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się o godzinie 11:00.
 3. Życzenie przedłużenie pobytu należy zgłaszać w recepcji do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym zakończenie pobytu.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu będzie uwzględnione w miarę dostępności pokoi w Willi.
 5. W przypadku wcześniejszej rezygnacji z pobytu przez Gości opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.
 6. W przypadku nieopuszczenia pokoju w ostatnim dniu pobytu do godziny 11:00 Gość zobowiązany jest zapłacić kwotę odpowiadającą połowie ceny za jedną dobę wynajmowanego pokoju.
 7. Zapłata kary, o której mowa w pkt. 3 nie uprawnia Gościa do pozostania w zajmowanym przez kolejną dobę hotelową bądź jej część.
 8. Pomimo zapłaty kary, o której mowa pkt. 3 Willa może żądać od Gościa naprawienia szkody, jeżeli poniesiona przez Willę szkoda przewyższa uregulowaną przez Gościa karę.

Świadczone usługi

 1. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. Zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług Goście powinni zgłaszać niezwłocznie do recepcji.
 3. Wszelkie pytania odnośnie świadczonych przez Willę usług można uzyskać w recepcji Willi.
 4. Dokładny opis świadczonych przez Willę usług w tym parametry dostępnych pokoi znajduje się na stronie internetowej Willi – www.bialepiaski.pl

Śniadania

 1. Śniadania odbywają się w godzinach od 8:30 do 10:00 w restauracji znajdującej się na parterze budynku Willi przy recepcji.
 2. Śniadania serwowane są w formie stołu szwedzkiego.
 3. Podczas śniadania Goście mają do dyspozycji pomieszczenie restauracji. Dyrekcja Willi może ograniczyć dostępność restauracji do poszczególnych jej części, o czym wcześniej poinformuje Gości.
 4. Zabrania się wynoszenia jedzenia i naczyń z restauracji. Zabrania się spożywania śniadania w ogrodzie Willi.
 5. Przez cały czas trwania śniadania potrawy są uzupełniane przez personel Willi.
 6. Po skończonym posiłku prosimy o odniesienie pustych naczyń do okienka odpowiednio oznaczonego w restauracji nieopodal baru.
 7. Restauracja poza porą śniadań jest zamknięta i niedostępna dla Gości.

Zasady korzystania z obiektu Willi

 1. Goście Willi mogą swobodnie korzystać z wynajętych przez siebie pokoi oraz dostępnych części wspólnych Willi tj. korytarzy prowadzących do pokoi i ogrodu, holu recepcji.
 2. Pokoje Gości są zamykane na klucz.
 3. Wejście główne do pensjonatu jest zamykane około godz. 20:30. Każdy z Gości posiada klucz otwierający drzwi wejściowe. Każdy Gość korzystając z drzwi wejściowych po godzinie 20:30 zobowiązany jest do ich zamknięcia na klucz.
 4. Osoby nie będące Gośćmi w Willi mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 10:00 do 22:00 wyłącznie za zgodą udzieloną przez pracownika recepcji pensjonatu.
 5. W Willi obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23:00 do godziny 7:00.
 6. Ogród jest dostępny dla Gości w godzinach od 6:00 do 23:00.
 7. Na terenie ogrodu znajduje się basen oraz inne urządzenia przeznaczone dostępne dla Gości.
 8. Dzieci mogą przebywać w ogrodzie, korzystać z basenu i innych urządzeń wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

Parking

 1. Przy wjeździe do miejscowości Białogóra znajduje się powszechnie dostępny darmowy parking.
 2. Willa posiada swój parking bezpośrednio przy budynku Willi.
 3. Miejsca parkingowe Willi stanowią usługę dodatkową przeznaczoną wyłącznie dla Gości.
 4. Każde miejsce posiada blokadę otwieraną na kluczyk.
 5. Miejsca parkingowe Willi podlegają opłacie w wysokości 10 zł za dobę.
 6. Opłata za parking jest płatna z góry w chwili wydania kluczy do pokoju.
 7. Opłata za parking nie jest pobierana w przypadku, gdy została uregulowana wraz z opłatą za pobyt za pośrednictwem serwisu, z którym Willa współpracuje.

Przechowywanie sprzętu

 1. Co do zasady swoje rzeczy Goście powinni przechowywać w wynajętych pokojach, które są zamykane na klucz.
 2. Sprzęt taki jak wózki dziecięce, mogą być przechowywane w holu recepcji w miejscu wskazanym przez pracownika recepcji.
 3. Sprzęt taki jak rowery mogą być przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu w ogrodzie.
 4. Sprzęt, o którym mowa w pkt. 36 i 37 powyżej winny być zabezpieczone przez gości przed kradzieżą.
 5. W około Willi jak i w holu recepcji znajduje się monitoring.

Odpowiedzialność

 1. Każdy Gość odpowiada za szkody poniesione przez Wille wskutek jego działania lub zaniechania.
 2. Goście odpowiadają za zachowanie dzieci pozostających pod ich opieką.